Missbruk & beroende - En Resurs i samhället

KONTAKTA OSS

0771-138000

Vardag 18.00-21.00
Övrig tid telefonsvarare

Maila oss

Öppet alla dagar året runt.
Det är beroende som svarar

Anonyma Narkomaner – En resurs i samhället

NA-MÖTEN

Varje vecka hålls drygt 400 möten på olika platser i landet. Beroende är välkomna som de är, utan anmälan, krav eller förpliktelser. Vi har inte heller något krav på drogfrihet, det räcker med en önskan om att bli drogfri. Du som arbetar med beroende är välkommen att besöka ett ”öppet” NA-möte för att få information om Anonyma Narkomaner och för att skapa dig en bild av hur NA fungerar. Öppna möten är markerade med “Ö” i vår möteslista.

ARBETAR DU MED BEROENDE?

Möter du beroende i ditt arbete? Vill du veta på vilka sätt Anonyma Narkomaner kan vara en resurs? Vi kan komma till din arbetsplats och informera. Fokus ligger på vad Anonyma Narkomaner kan erbjuda den beroende som vill sluta med droger och hur professionella kan använda sig av Anonyma Narkomaner som en resurs i sitt arbete.

Våra informationer innefattar en beskrivning av Anonyma Narkomaners program samt våra 12 steg. Vi berättar om sponsorskap i NA och beskriver hur ett NA-möte fungerar. Våra föreläsare brukar även berätta lite om sina egna erfarenheter av att bli drogfria och leva drogfritt med hjälp av NA:s 12 stegsprogram.

Vill ni veta mer eller höra om vi kan komma till er och berätta vad vi gör? Hör gärna av er till info@nasverige.org

DROGBEROENDE

Många beroende vet inte vad Anonyma Narkomaner är, eller har en bild som inte stämmer med verkligheten. Konsekvensen blir att beroende som behöver hjälp efter avslutad vård eller avtjänat straff inte kontaktar oss för att få stöd i drogfriheten. Vi kan träffa grupper av personer med missbruksproblem/drogberoende på t.ex anstalt, häkte, behandlingshem, avgiftning eller inom psykiatrin för att berätta om Anonyma Narkomaner och hur vi kan hjälpa.
Länk till Vad är Anonyma narkomaners program (pdf)

HÖGSKOLOR & UNIVERSITET

Varje termin träffar vi grupper med studenter från Socionomprogrammet, Läkarprogrammet samt polishögskolan för att informera om Anonyma Narkomaner. Arbetar du med utbildning kan du höra av dig till or@nasverige.org. Vi kan ge information som en punkt i kursprogrammet, vi kan ta emot en grupp studenter för besök på ett NA-möte och i anslutning informera om hur vi kan vara en resurs för studenterna när de kommer ut i yrkeslivet. Dessa informationer är mycket populära och alltid kostnadsfria. Socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet har sedan flera år samverkat med Anonyma Narkomaner som en återkommande punkt i kursen Missbruk och beroende.

LITTERATUR

Vi erbjuder en bredd av litteratur. Allt från enklare informationspamfletter till böcker som Anonyma Narkomaner (Basic Text) som beskriver vårt program och även innehåller personliga berättelser från hela världen. Informationspamfletter går att ladda hem kostnadsfritt här på vår hemsida men våra böcker beställs i vår webbshop.

Här kan du läsa mer om oss:
Information om NA (pdf)

Statistik:
Medlemsundersökning (pdf)

INFORMATION OM NA

Anonyma Narkomaner är en gemenskapsbaserad förening av tillfrisknande drogberoende med cirka 70000 möten per vecka i 139 länder över hela världen.

Trots vad vissa traditioner säger om vår relation till andra organisationer, välkomnar Anonyma Narkomaner samarbete med regeringar, präster, behandlings- och vårdyrken, kriminalvården och privata frivilligorganisationer. NA’s icke-beroende vänner har bidragit till att starta Anonyma Narkomaner i många länder och hjälper NA att växa över hela världen.

NA strävar efter att samarbeta med andra som är intresserade av Anonyma Narkomaner. Våra vanligaste sätt att samarbeta är: att tillhandahålla kontaktinformation, distribuera tillfrisknande-litteratur och dela information om tillfrisknande. Dessutom är NA:s medlemmar ofta tillgängliga för att tillhandahålla presentationer för behandlingshem och kriminalvårdsanstalter, erbjuda information om NA:s program till professionella och dela med sig till beroende som annars inte kan gå på möten ute i samhället.