MÖTESLISTAN – SÖK NA MÖTEN | NA Sverige

NA Sverige består av 199 grupper som
håller 426 tillfrisknandemöten per vecka.

VAD HÄNDER PÅ ETT NA MÖTE

Typiskt sett består ett NA möte av en grupp tillfrisknande beroende som öppet delar med sig till varandra av sina erfarenheter om både framgångar och motgångar med att inte använda droger. Medlemmar talar ofta om att med hjälp av Anonyma narkomaners tolv steg för tillfrisknande klara av utmaningar i vardagen.

Mötet organiseras ofta av en medlem som valts att ansvara för ordningen under mötet. Denne ser till att våra inledande texter läses, att medaljer för drogfri tid delas ut och att mötet håller sig inom ramen för Anonyma narkomaners 12 traditioner. Efter mötet tar många medlemmar tillfälle att lära känna varandra och bygga upp nya drogfria sociala nätverk.

(Ö) – Öppet möte – är ett NA möte där vem som helst som är intresserad av hur vi har funnit tillfrisknande från beroendesjukdomen kan närvara. Verbalt deltagande är emellertid begränsat till endast NA-medlemmar. Ett öppet möte i Anonyma Narkomaner tillåter människor utanför gemenskapen att observera vad Anonyma Narkomaner är och hur det fungerar.

(S) – Slutet möte – är för de individer som identifierar sig som beroende eller för dem som är osäkra och tror att de kanske har drogproblem. Ett slutet NA möte tillhandahåller en frihet som är nödvändig för att medlemmar i Anonyma Narkomaner ska kunna dela med sig mer personligt och intimt.

Känner du dig osäker och vill tala med någon innan du kommer till ditt första möte så ta kontakt med oss via vår kontaktsida. Du får då tala med en av våra medlemmar är beroende.

FÖRKLARING MÖTESFORMAT

S Slutna NA möten är för de som är eller tror sig vara beroende.
Ö Öppna NA möten kan vem som helst som är intresserad komma till.
ÖF Första mötet i månaden är öppet. Övriga möten är slutna.
ÖS Sista mötet i månaden är öppet. Övriga möten är slutna.
K Detta möte är främst avsett för kvinnor.
M Detta möte är främst avsett för män.
HBT Detta möte är främst avsett för HBTQ-personer.
EN Engelsktalande möte.
PER Persisktalande möte.
RL Lokalen är anpassad för rullstol.
BF Inga barn på detta möte.
DF Djur ej tillåtet.

KONTAKTA OSS

0771-138000

Vardag 18.00-21.00
Helger 17.00-21.00

info@nasverige.org

Onlinemöte måndagar kl 19:00
www.femte.org

DROGFRIA BEROENDE

”Jag behöver inte vara ensam med mina tankar, jag vet att jag kan dela med mig och få stöd av mina drogfria vänner i NA. Vi kan skratta åt sånt jag inte skulle våga berätta för andra. Då känner jag mig okej.”

Du behöver inte vara drogfri när du kommer hit, men efter ditt första möte föreslår vi att du fortsätter att komma tillbaka och kommer drogfri.

Nyckelringar och poletter i na gruppen