Hem » Möteslista

MÖTESLISTA

FÖRKLARING SÖKNING

Skriv in önskat sökuttryck i sökrutan.

Sökningar sker på flera fält. Du kan söka efter stad, namn på möte och så vidare. Begränsa resultaten genom att ange speciella dagar du vill söka på. Lämnas fältet tomt visas alla möten i hela sverige.

Du kan också välja ett län i listen och trycka sök. Då visas alla möten i det länet.

Avancerad platsbaserad sökning

ÖPPNA & SLUTNA MÖTEN

(Ö) – Öppet möte – är ett NA möte där vem som helst som är intresserad av hur vi har funnit tillfrisknande från beroendesjukdomen kan närvara. Verbalt deltagande är emellertid begränsat till endast NA-medlemmar. Ett öppet möte i Anonyma Narkomaner tillåter människor utanför gemenskapen att observera vad Anonyma Narkomaner är och hur det fungerar.

(S) – Slutet möte – är för de individer som identifierar sig som beroende eller för dem som är osäkra och tror att de kanske har drogproblem. Ett slutet NA möte tillhandahåller en frihet som är nödvändig för att medlemmar i Anonyma Narkomaner ska kunna dela med sig mer personligt och intimt.

Känner du dig osäker och vill tala med någon innan du kommer till ditt första möte så ta kontakt med oss via vår kontaktsida. Du får då tala med en av våra medlemmar som är beroende.

ÖVRIGA MÖTESFORMAT

(ÖF) – Öppet första – Första mötet i månaden är öppet, resterande möten är slutna.

(ÖS) – Öppet sista – Sista mötet i månaden är öppet, resterande möten är slutna.

(K) – Kvinnomöte – Detta mötet är främst avsett för kvinnor .

(M) – Mansmöte – Detta mötet är främst avsett för män.

(IB) – Intergendermöte – Detta möte är främst avsett för icke-binära.

(HBT) – HBTQ-möte – Detta mötet är främst avsett för HBTQ-personer.

(YPNA) – YPNA-möte – Detta mötet är främst avsett för unga personer.

(EN) – Engelsktalande – På detta mötet pratas engelska.

(PER) – Persisktalande – På detta mötet pratas persiska.

(SP) – Spansktalande – På detta mötet pratas spanska.

(H) – Tillgänglighetsanpassat – Lokalen är tillgänglighetsanpassad och det går att komma in med rullstol.

(BF) – Barnfritt – Detta är ett möte fritt från barn som är icke-beroende.

(BT) – Barntillåtet – På detta möte är även icke-beroende barn välkomna.

(DF) – Djurfritt – På detta möte får inte husdjuren följa med. Oftast ett villkor från hyresvärden.

(DT) – Djur tillåtet – På detta möte får husdjuren gärna följa med.

Känner du dig osäker och vill tala med någon innan du kommer till ditt första möte så ta kontakt med oss via vår kontaktsida. Du får då tala med en av våra medlemmar som är beroende.

KONTAKTA OSS

0771-138000

Vardag 18.00-21.00
Helger 17.00-21.00

Maila oss

Öppet alla dagar året runt.
Det är beroende som svarar

NA-MÖTEN I VÄRLDEN

Anonyma Narkomaner i Sverige består av 16 st distrikt. Vi har 206 NA-grupper som tillsammans håller 440 möten varje vecka på 126 orter spritt över landet. I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har en beroende möjlighet att gå på 2 eller fler möten per dag, beroende på veckodag.

NA Sverige ingår i EDM (Europeiska zonen) som består av 29 regioner som tillsammans håller 4.000 möten varje vecka.

Över hela världen håller vi 70.000 möten i veckan i 139 länder och vår litteratur är översatt till 49 språk. Översättning pågår för ytterligare 16 språk.