Vad är Anonyma Narkomaner

Anonyma Narkomaner definieras utifrån sina andliga principer som hittas i NA’s 12 steg, tradition och koncept.

Anonyma Narkomaner är en gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem, vi möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria och finna ett nytt sätt att leva utan droger.

Det mest centrala i Anonyma Narkomaner är NA-möten. I Sverige har vi runt 400 NA-möten i veckan, i världen ca 80 000. På dessa NA-möten får beroende världen över chansen att ta del av varandras styrka, hopp och erfarenhet av att leva drogfritt i NA’s program för tillfrisknande. Genom att träffas regelbundet odlar vi kontakter med andra drogfria beroende och vi kan på så sätt ta del av varandras erfarenheter av att leva drogfritt och finna ett nytt sätt att leva.

Det finns endast ett villkor för att bli medlem i Anonyma Narkomaner – En önskan att sluta använda.

Anonyma Narkomaners program för tillfrisknande är öppet för alla beroende, eller de personer som tror sig ha problem med droger, det kostar därför inget att vara med i NA.

Anonyma Narkomaner har ingen koppling till andra föreningar eller institutioner och vår ekonomi baseras på bidrag från NA-grupper och distrikt samt vår litteratur som handlar om tillfrisknade i NA.

Vårt budskap är att en beroende, vilken beroende som helst, kan sluta använda droger, bli av med önskan att använda och finna ett nytt sätt att leva.

Vad kan Anonyma Narkomaner bidra med?

Anonyma Narkomaner är i första hand till för att hjälpa och stödja den enskilde medlemmen i sitt tillfrisknande. Men NA är också en resurs för samhället i dess strävan för att stödja och hjälpa de individer som har ett drogproblem. På många håll i Sverige har vi NA-möten inne på fängelser och andra institutioner, där den beroende själv inte kan ta sig till ett NA- möte.

Vi håller på motsvarande sätt informationer till andra myndigheter, skolor och föreningar som är intresserade av NA’s program om hur vi tillfrisknar och jobbar.

Ta gärna kontakt med oss via e-post info@nasverige.org för mer information.

För dig som anhörig

Vi vill börja med att tacka för att du vänder dig till Anonyma Narkomaner.

Att vara anhörig till familjemedlem eller vän som har ett problem med droger påverkar ens liv på många sätt. Vi är en tillfrisknande orienterad organisation och har inga medicinskt professionella anställda hos oss. Vi har ingen medicinsk rådgivning eller några medicinska uppfattningar, men vi hjälper beroende att finna tillfrisknande.

Vår erfarenhet har visat att beroenden finner frihet från aktivt beroende genom att närvara regelbundet på våra möten. Om din vän/familjemedlem känner att de har ett drogproblem och skulle önska hjälp, så kan de få tillgång till hjälptelefon/möteslista på vår hemsida och där finna vart NA finns närmast för dem.

Om du som vän eller anhörig till någon med drogproblem söker hjälp, så kan du kontakta Nar-Anon Sverige på deras hemsida.