Anonyma Narkomaner Historia

Detta verkar vara alternativen: antingen fortsätta så gott vi kan till det bittra slutet – fängelser, institutioner eller död. – Eller finna ett nytt sätta att leva. Under åren som gått har mycket få beroende någonsin haft denna sista valmöjlighet. Lilla vita boken sid 13.

1914 undertecknade USA´s president Woodrow Wilson en lag som säger att bara licensierade säljare får sälja narkotiska preparat. Kort där efter vägrar domstolar i USA att se beroendesjukdomen som en sjukdom och dömer där efter. Denna kriminaliserade bilden har följt den beroende sen dess. Under trettio och fyrtio- talet (i USA) var det i stort sett omöjligt för en beroende att få hjälp. Man inte bara vägrades hjälp utan de rapporterade dessutom ofta till myndigheterna. Åren som följde så kom det hundratals lagar om beroende, till exempel var det olagligt för två ”kända” beroende (users) att ses tillsammans. Detta medförde att beroende drevs längre ifrån samhället och fick gå under jord, köpa droger på svarta marknaden, gå till doktorn med ”rätt symtom” och så vidare.

US Public Health Service Hospitals i Lexington , Kentucky och Fort Worth i Texas öppnade 1938. Där omkring kom boken “Junkie” av William Burroughs. En bok om beroendes grymma värld med väldigt små möjligheter till hjälp. Man delade in beroende i två kategorier: Det som var beroende av piller och lugnande osv, och de som var ”dope fiends” (drogdjävlar).

Dessa händelser kommer att få betydelse för NA´s historia

Hopp

Anonyma Alkoholisters inverkan på NA´s historia har aldrig varit ifrågasatt och visst är det så att; inget AA inget NA heller. I den tidigaste NA-litteraturen stod det: ”Our precepts are patterned after those of Alcoholics Anonymous, to which all credit its given and precedence is acknowledged”.1939 publicerade AA sin Stora bok och kort där efter de 12 traditionerna som kom att lägga grunden till en rörelse som mirakulöst tillhandahåller tillfrisknande från alkoholism. Tidiga NA-medlemmar, såsom Jimmy K, drog nytta av denna lärdom av AA. Vad de lärde sig, hjälpe dem att skapa en gemenskap vilket idag erbjuder samma mirakulösa hopp för beroende världen över.

The Saturday Evening Post publicerades 1954 en artikel som handlade om en nykter alkoholist vid namn Houston S. Han omflyttades pga. arbete till Kentucky 1947, själv nyktrade han till i AA i Montgomery, Alabama 1944. En av personerna han hade försökt att hjälpa, Harry, använde alkohol likväl som morfin. Harry hade slutat dricka alkohol men kunde inte sluta använda morfin. Han blev till slut arresterad och övertalad att åka till Lexington för behandling När Houston S. blev omplacerad till en stad nära Lexington kom han att tänka på Harry. Han föreslog att man kunde använda samma modell som används för alkoholister likväl till beroende.

Den 6:e februari 1947 i Lexington, Kentucky startade The Narco Group. En grupp bestående utav fångar och patienter, en av de beroende som kom på de första mötena var en man vid namn Danny Carlsen från New York.

Samtidigt i New York hade Frälsningsarmén på initiativ av Dorothy Berry börjat arbeta med beroende, detta startade 1946. Hennes engagemang och arbete blev inte betydelsefull för vår historia förrän Dorothy mötte Danny Carlsen. När Danny Carlsen varit drogfri i 6 månader lämnade han Lexington och återvände till New York och med hjälp av Dorothy Berry och Rae Lopez startade de en grupp som kallade sig Narcotics Anonymous i New York City Prison.

Danny tog ett antal återfall, 1948 åkte han tillbaka till Lexington för en sista gång. Efter det återvände han hem igen till New York och fortsatte sitt arbete med beroende.

Det första NA- mötet utanför fängelsemurarna hölls 1950 i YMCA i New York City. Denna grupp försökte använda AA´s modell och skrev själva 13 steg för tillfrisknande, det 13: onde löd ”God help me”. Dessa 13 steg var inget klart sidospår hämtat ur AA´s program. De hade mer en struktur som liknade Frälsningsarméns. Efter ett tag började de med service såsom att hjälpa beroende att hitta arbete, finna husrum osv. Denna version av NA överlevde till 60-talet i New York, Cleveland, samt i en del andra städer på initiativ av Frälsningsarmén.

Narcotics Anonymous, som vi känner det idag, skulle börja i Los Angeles- området.

I februari 1950 hittade Jimmy K in i AA´s rum i North Hollywood, California. Han kunde inte göra någonting förutom dricka sprit och ta piller och nu var han redo för någonting annat. Jimmy K hade svårt att höra vad de sa och förstod inte mycket av vad som hände på mötena men han ”fortsatte att komma tillbaka”. Baserat på sina tidiga erfarenheter i AA, förstod Jimmy K att ”The NA- way of life” skulle vara mer naturligt för en beroende.

En nyvunnen vän till Jimmy K, Betty T berättade om ett AA – liknade möte, som hölls hemma hos henne, kallat HFD Habit-Forming Drugs. Jimmy K gick dit ett par gånger men var missmodig över några av de principer de hade. Först, innan man blev insläppt, var man tvungen att erkänna att man var maktlös inför alkohol och Habit-Forming Drugs (vaneformande droger). ”De flesta beroende tycker inte om att bli tillsagda vad de ska göra eller bli tillsagd vad de ska säga innan de kommer in på ett möte”. För det andra trodde inte gruppen på ”traditionerna”. Jimmy K hade läst om traditionerna och förstod att det var det grundläggande för gruppens överlevnad.

I årsskiftet 51-52 funderade Jimmy K på att starta en grupp enbart för beroende. Han tog kontakt med Danny Carsten i New York, som han hade hört talats om. Han sade senare ”-Den, New York varianten av NA, var mer en social organisation, inte en gemenskap baserad på steg och traditioner. Det enda han egentligen gillade var namnet, Narcotics Anonymous”. Jimmy K tänkte på 3 olika namn; NA, Naranon, och Narconon. Innan hade han försökt med Addicts Anonymous, vilket blandades ihop med AA.

Jimmy K var kaffekokare för olika AA-möten i North Hollywood . En dag, våren 1952, när han kokade kaffe kom en beroendevän tidigt till mötet och sa: Jimmy, kan du inte starta möten för beroende? Och som vanligt sa Jimmy ”Gör det själv”. Men denna gång var det annorlunda, det öppnades ett möte och Jimmy K gick dit. Jimmy´s ord: ”Jag gick dit och hoppades att vi skulle kunna kalla det för NA eller något liknande. När jag kom dit var det en som skrek: Detta är HFD! Då visste jag att det inte var detta möte som skulle bli NA”.

Det stängde efter ett tag men en som också brukade gå dit, Doris, började ringa Jimmy och beklaga sig över att hon inte hittade någon hjälp någonstans.

Det första NA- mötet i Södra California

Jack startade i mitten av 1953 ett möte av beroende för beroende i södra California, det låg vid kyrkan i Moorpark. Jack visste absolut ingenting om det. Men det var för beroende.

Captain Hamilton, chefssheriffen för narkotikaenheten, hade hört talas om mötet och skickade dit två personer (eller givetvis ”tvingat” dit dem). Det kom även två tjejer och en kille till mötet (Jimmy K). Efter mötet diskuterades mest kostnader och så vidare för olika saker (nu kanske du börjar känna igen NA). Man använde AA´s tolv steg men skrev om ordet ”alcoholic” till ’narcotic addict’. Jimmy och Jack kände varandra sen AA i North Hollywood och blev med tiden väldigt nära vänner. Vid denna tidpunkt i USA var det fortfarande olagligt för beroende att samlas. Vid ett praktiskt möte, där Jimmy K var ordförande, röstades namnet på gruppen igenom: San Fernando Valley Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous”. Alla utom Jimmy samtyckte till namnet. Efter övertalan lyckades Jimmy få gruppen att skriva och fråga AA World Service om namnet. När svaret kom så blev det enbart Narcotics Anonymous.

Det var möten på måndagar och Jimmy var (givetvis) kaffekokare.

1954 fanns det ett NA- möte! 1956 beslutades att det skulle tas upp frivilliga bidrag på mötet. Den första litteraturen började skrivas vid denna tidpunkt.

Sen följer år av sakta tillväxt och samhällsklimatet för beroende förändras sakta men säkert, den 5:e november 1971 var det ca 200 personer på världskonventet vilket var en stor framgång. Det börjar rapporteras om NA- grupper runt om i städer i USA. 1973 kommer ett brev från Brasilien där man har startat en NA- grupp. När det 5:e Världskonventet hölls år 1975 var det ca 300 närvarande. Där berättade Jimmy K i ett tal om sin dröm, att NA ska finnas överallt så att beroende kan finna tillfrisknande från beroendesjukdomen.

På den första världsservicekonferensen som hölls 1976 rapporterades att det var mer är 225 NA-möten varav 83 i California, 125 i andra stater, 16 i Australien och några i Canada. I november 1978 börjar man uppmärksamma NA´s tillväxt, då fanns det 367 NA- möten i USA och 24 möten i andra länder. NA har blivit ett världsvitt fenomen!

Kort därefter publicerades för första gången Basic Text (vi har idag den 6:e upplagan). Det var då NA började växa enormt!

2005 fanns det över 31 000 möten i över 107 länder och litteratur på 28 språk!
2009 fanns det runt 55 000 NA-möten runt om i världen.
2013 finns det över 80 000 NA-möten runt om i världen. NA är etablerat i mer är 137 länder, litteratur på 41 språk och vi känner till 71 olika språk i NA.

Det första NA-mötet i Sverige hölls 13 januari 1987 på Södermalm i Stockholm. Det startade grupper runt om i landet ungefär samtidigt. Men dessa grupper var okända för varandra en tid tills de slutligen träffades. Idag finns det i Sverige en region, 14 distrikt och ca 200 grupper med runt 400 veckotaliga NA- möten. Det finns NA- möten att tillgå på de flesta orter runt om i Sverige.

…That no addict seeking recovery need ever die….