MÖTESLISTAN | NA MÖTEN

NA Sverige består av 192 grupper som
håller 421 tillfrisknandemöten per vecka.

FÖRKLARING MÖTESFORMAT

S Slutet Möte Slutna NA-möten är för de som är eller tror sig vara beroende.
Ö Öppet möte Öppna NA-möten kan vem som helst som är intresserad komma till.
Ö1 Öppet första Första mötet i månaden är öppet. Övriga möten är slutna och.
ÖS Öppet sista Sista mötet i månaden är öppet. Övriga möten är slutna.
K Kvinnomöte Detta möte är främst avsett för kvinnor.
M Mansmöte Detta möte är främst avsett för män.
HBT Hbtqmöte Detta möte är främst avsett för HBTQ-personer.
EN Engelska Engelsktalande möte
PER Persiskt Persisktalande möte
RL Handikappvänligt Lokalen är anpassad för rullstol.
BF Barnfritt Inga barn på detta möte
DF Djurfritt Djur ej tillåtet