Na Evenemang | Anonyma Narkomaner Sverige | Na Sverige

SKICKA IN NYTT EVENEMANG

Fyll i formuläret nedan för att publicera ert evenemang på NA Sveriges hemsida. Vi publicerar det inom några dagar. Vill ni bifoga en flyer går det bra men den behöver följa vissa riktlinjer som finns beskrivna nedan. Det går också bra att endast publicera textinformation och skicka in en flyer senare.

Har ni några frågor så maila evenemang@nasverige.org.

(*) Avser obligatorisk information

Frivilligt: Ladda upp flyer (Max 10 MB):

(Flyern skall vara i ; JPG, JPEG, PNG eller PDF. Logo med engelsk och svensk text skall finnas med. Grupper och distrikt är fria att utforma flyers ganska fritt för distribution i grupper. Vi ansvarar dock för det som publiceras på hemsidan och måste följa de riktlinjer som beslutats om i regionen.)


Det går också bra att maila in evenemanget om alla uppgifter ovan finns med. Skicka i så fall till:
evenemang@nasverige.org

INFORMATION OM FLYERS

Publicering av flyers på NA Sveriges hemsida

Websamordnaren ansvarar för publicerandet av flyers för konvent och andra evenemang på www.nasverige.nu. Detta innebär att vi även har ansvaret för att dessa är utformade på ett korrekt sätt, det vill säga att dem följer NA´s traditioner, koncept, policys och inte står i strid med copyright och upphovsrättslagar.

  • Det ska vara tydligt att det är ett NA arrangemang och vilka det är som anordnar det.
  • Det ska finnas en utav våra copyrightskyddade NA logo med på flyern. (Det går bra att förvanska NA- logon men se till att ha en riktig också)
  • Det skall stå både på svenska och engelska: Anonyma Narkomaner – Narcotics Anonymous
  • Att all väsentlig information finns med på flyern, adress, datum, tider, eventuell registrering m.m.
  • Att ingen privat kontaktinformation finns med, fullständiga namn, registrerade telefonnummer eller mailadresser som inte är lämpliga.
  • Att den inte innehåller några lokala dialekter eller slanguttryck.
  • Att den inte innehåller någon copyright skyddat material som vi inte har rätt att publicera.

Godkända NA-logotyper

Undvik att göra filen för stor. Tänk på val av färger eller bilder på flyern för att underlätta för medlemmar eller grupper som vill skriva ut den.