Na Evenemang | Anonyma Narkomaner Sverige | Na Sverige

Vi behöver följande Information om eventet

 • Evenemangsnamn.
 • Arrangör.
 • Plats, Stad, Postnummer.
 • Eventuell kontakt information, e-post, telefon. (OBS! Se Policy dokumentet!)
 • Startdatum och tid.
 • Slutdatum och tid.
 • Eventuell anmälningsavgift.
 • Bifoga eventuell Flyer, PDF, PNG eller JPG. (Vi konverterar INTE Word, Excel etc!)

Skicka in evenemanget till

evenemang@nasverige.org

Det är upp till den som skickar in materialet att det uppfyller kriterierna enligt Policyn, icke godkända kommer ej att publiceras.

Publicering av flyers på NA Sveriges hemsida

SRWK ansvarar för publicerandet av flyers för konvent och andra evenemang på www.nasverige.org. Detta innebär att vi även har ansvaret för att dessa är utformade på ett korrekt sätt, det vill säga att dem följer NA´s traditioner, koncept, policys och inte står i strid med copyright och upphovsrättslagar.

I första hand så publicerar vi information om regionala evenemang men vi publicerar även andra regioners, distrikts och gruppers evenemang när det är möjligt beroende på tid och utrymme.

När ni vill ha en flyer publicerad så är det viktigt att ni tänker på följande saker:

 • Det ska vara tydligt att det är ett NA arrangemang och vilka det är som anordnar det.
 • Det ska finnas en utav våra copyrightskyddade NA logo med på flyern. (Det går bra att förvanska NA- logon men se till att ha en riktig också)
 • Det skall stå både på svenska och engelska
 • Anonyma Narkomaner – Narcotics Anonymous
 • Att all väsentlig information finns med på flyern, adress, datum, tider, eventuell registrering m.m.
 • Att ingen privat kontaktinformation finns med, fullständiga namn, registrerade telefonnummer eller mailadresser som inte är lämpliga.
 • Att den inte innehåller några lokala dialekter eller slanguttryck.
 • Att den inte innehåller någon copyright skyddat material som vi inte har rätt att publicera.

(Policy för publicering på NA Sveriges Webbsida Hämta Publicering av flyers)

Godkända NA loggor

Hämtar du HÄR

Andra saker som kan vara bra att tänka på är:

Att undvika att göra filen för stor.
Att tänka på val av färger eller bilder på flyern för att underlätta
för medlemmar eller grupper som vill skriva ut den.
Vi föredrar att ni skickar flyern i .pdf- format eller .doc