Hem » Om NA

KONTAKTA OSS

0771-138000

Vardag 18.00-21.00
Helger 17.00-21.00

Maila oss

Öppet alla dagar året runt.
Det är beroende som svarar

About Narcotics Anonymous

Anyone who has a desire to stop using can be a member of Narcotics Anonymous. Membership is not limited to addicts who use any particular substance. Anyone who feels that they may have a problem with drugs, legal or illegal, including alcohol, is welcome in NA. Recovery in NA focuses on the problem of addiction, not on any particular drug.

Membership in Narcotics Anonymous

Narcotics Anonymous has no dues or fees. The only requirement for membership is a desire to stop using drugs. In practice every addict decides for him or herself when he or she wants to be a member. Narcotics Anonymous is fully self supporting both economically and in organizational work.

Our whole organization is built on voluntary contributions and service from NA members. There’s no requirement to do help but many members have found great value for their recoveries in doing service. To contribute to NA through doing service is an opportunity to get to know each other outside of meetings and build a network of friends in recovery, at the same time promoting recovery for all through selfless actions.

Anonymity statement

The basic premise of anonymity allows an addict to attend meetings without fear of legal or social consequences. This is an important consideration for an addict who is thinking about attending a meeting for the first time. The anonymity also provides an atmosphere of equality at meetings. It helps to ensure that no individual’s personality or background is considered more important than the message of recovery within NA.

WHAT HAPPENS AT A NA MEETING?

Typically, a NA meeting consists of a group of recovering addicts who openly tell each other about their successes and adversities in not using drugs. Members often talk about using the Twelve Steps of Narcotics Anonymous program of recovery to cope with the challenges of everyday life.

The meeting is often organized by a member chosen to be responsible for the arrangement during the meeting. He ensures that our introductory texts are read, that medals for drug-free time are distributed and that the meeting stays within the framework of the 12 Traditions of Narcotics Anonymous. After the meeting, many members take the opportunity to get to know each other and build new drug-free social networks.

Am I An Addict?

The following questions have been written by recovering addicts in Narcotics Anonymous. If you have any doubts about whether you are an addict or not, take the time to read through the following questions and answer them as honestly as you can.

 • Do you ever use drugs alone?
 • Have you ever replaced one drug with another because you thought a certain drug was your problem?
 • Have you ever stolen drugs or stolen in order to obtain drugs?
 • Have you ever taken one drug to overcome the effects of another?
 • Have you ever used a drug without knowing what it was or how it would affect you?
 • Have you ever lied about what or how much you use?
 • Do you put drug purchases ahead of your financial commitments?
 • Have you ever tried to stop or control your use?
 • Does using affect your sleep and eating habits ?
 • Do you get scared by the idea that the drugs can run out?
 • Does your use of drugs make family life unfortunate?
 • Have you ever thought that you can’t fit in or can’t have fun without drugs?
 • Have you ever defended, felt guilty or ashamed about your use?
 • Do you think much about drugs?
 • Has the use affected your sexual relationships?
 • Have you ever used drugs other than the ones you preferred?
 • Have you ever used drugs because of emotional pain or stress?
 • Do you continue to use despite negative consequences?
 • Do you think you might have problems with drugs?

If you answer yes to any of these questions then Narcotics Anonymous may be able to help you. ”

SPONSORSKAP OCH STEGARBETE

Att ha en sponsor är en fundamental del av tillfrisknandeprocessen i Anonyma narkomaner. En sponsor är en annan, mer erfaren NA medlem, som hjälper den nyare medlemmen att tillfriskna med hjälp av Anonyma narkomaners 12 steg. Sponsorn är inte en anställd rådgivare eller professionell terapeut, sponsorn är heller inte ansvarig för den nyare medlemmens drogfrihet. Sponsorn är emellertid en vital del av processen då en beroende lär sig leva utan droger.
Att arbeta i Anonyma narkomaners 12 steg för tillfriskande är en process.

Framstegen sker gradvis, inte över en natt. Huvuddragen i vårt program är att först komma till insikt om att vi är maktlösa inför drogerna, att vi förlorat kontrollen över våra liv. Att vi för fortsatt drogfrihet behöver hjälp av något starkare än vi själva. Vi börjar ta emot den hjälpen och börjar sedan städa upp i vårt förflutna genom att inventera våra känslor och tankar. Vi finner mönster av karaktärsdefekter som vi gradvis byter ut mot nya idéer.

När vi gått igenom processen av att förändra oss själva börjar vi gottgöra dem vi skadat genom vårt beroende. Vi inför rutinen att fortsätta detta arbete varje dag och till sist försöker vi föra budskapet om tillfrisknande vidare till de beroende som fortfarande lider genom att fortsätta gå på möten och dela med oss av våra erfarenheter och genom att delta i NA-service. För djupare förståelse av de tolv stegen hänvisas till vår bok Basic text.

ANHÖRIGA

Det bästa sättet för dig som anhörig att få veta mer om Anonyma narkomaner är att själv närvara vid ett NA möte. De flesta NA grupper erbjuder regelbundet möten som är öppna för vänner och familj. Slutna möten är däremot enbart tillgängliga för dem som tror sig ha problem med droger. Om ett möte är öppet eller slutet framgår av möteslistan.

Total avhållsamhet

Anonyma narkomaner är ett program med total avhållsamhet från alla droger, inklusive alkohol. Anonyma narkomaner har emellertid ingen åsikt om ordinerad medicin. Det kan vara svårt och förvirrande för en beroende och de anhöriga när den beroende råkar ut för en sjukdom eller olycka som kräver medicinering eller smärtlindring. Tyvärr finns inga enkla svar på detta dilemma, pamfletten In times of illness erbjuder en del erfarenheter och vägledning.

Tillfrisknande och återfall

Vår erfarenhet är att ingen beroende som helhjärtat följer Anonyma narkomaners program återfaller i missbruk. För många är ett återfall ändå en realitet i den tidiga tillfrisknandeprocessen. Ett återfall kan vara den händelsen som till slut får en beroende att inse allvaret i sin situation och kapitulera inför drogerna en gång för alla. Det finns ingenting som säger att en beroende inte kan resa sig efter ett återfall och därefter åtnjuta en livstid av drogfrihet.

Stöd för anhöriga

Anonyma narkomaner är en gemenskap av beroende som hjälper varandra att förbli drogfria. Vi tillhandahåller inget stöd för medberoende. Andra gemenskaper är dock specialiserade på stöd för anhöriga. Några av dessa är Nar-Anon, Al-Anon och ACA. Anonyma narkomaner har inget samband med dessa gemenskaper, de nämns endast här i en anda av samarbete.

Länktips för anhöriga:

Nar-Anon

Al-Anon

ACA

LITTERATUR

På den här sidan har vi samlat alla våra informationspamfletter som ligger till grund för vårt tillfrisknande i beroendesjukdomen. Dessa informationspamfletter finns ofta att få gratis på många gruppers möten.
Denna litteratur är i PDF-format och öppnas i ett nytt fönster.

Läskort för grupper

Läskorten som finns här nedan läses på de flesta av våra möten. Alla grupper läser dock inte allihop och ordningen kan variera. Många av oss har funnit att orden och meningarna som vi hör så ofta sätter sig i minnet och hjälper oss att hantera vardagens med- och motgångar.

Informationsamfletter (IP)

Informationen i pamfletterna nedan är hämtad antingen från vår bok “Basic Text” eller skriven speciellt för ändamålet och har godkänts av alla grupper på världsservicekonferensen som hålls vartannat år.

Övrigt

ORDLISTA

Här följer lite vanliga termer som är bra att känna till när du läser vår litteratur och våra berättelser.

Vanliga termer

Beroende – en person som identifierar sig som beroende.
Basic Text – boken som innehåller våra kärntankar och heter Anonyma Narkomaner.
Drogfri – avhållsam från droger (inkluderar inte föreskriven medicin).
Grupp – medlemmar som håller ett eller flera regelbundet tidsbestämda möten.
Högre makt – kärleksfull kraft som hjälper en medlem att förbli drogfri och tillfriskna.
Pamfletter – informationstexter om NA.
Läskort – de färgglada korten vi läser på våra möten.
Nykomling – ny medlem i NA.
Återfall – när en svacka i tillfrisknande resulterar i en återgång till droganvändande.
Dela – erbjuda personliga tankar och erfarenhet av beroende och tillfrisknande.
Sponsor – erfaren medlem som ger vägledning och stöd till andra medlemmar.
Betrodda tjänare – medlemmar som har åtagit sig servicefunktioner i NA.

Förkortningar

GSR Gruppservicerepresentant
Representerar sin hemmagrupp i distriktet
RKM Regionkommittémedlem
Representerar sitt distrikt i regionen
OR Offentliga relationer
Underkommitté som organiserar kontakten med allmänheten
TS Telefonservice
Underkommitté som organiserar telefonservice
LDK Litteraturdistributionskommitté
Underkommitté som ansvarar för försäljning av vår litteratur
WEBBEN Sveriges regionala webkommitté
Underkommitté som ansvarar för NA´s hemsida och dess möteslista
RSK Regionsservicekommitté
Regionens beslutande organ
SK Servicekonferens
Årsmöte i regionen där både GSR:er och RKM:er deltar
RD Regiondelegat
Regionens representant i världen
EDM European delegate meeting
Ett forum för regioner inom Europa, ett så kallat ”zonforum”
WSC World service conference
Det beslutande organet för NA världen
WSO World service office
Världsservicekontoret, ansvarar bl.a. för att producera litteratur
NAWS NA World Services
Det juridiska namnet på världsservicen

Mötesformat

(Ö) – Öppet möte – är ett NA-möte där vem som helst som är intresserad kan närvara.
(ÖF) – Första mötet i månaden är ett öppet möte.
(ÖS) – Sista mötet i månaden är ett öppet möte.
(S) – Slutet möte – är för de som identifierar sig som beroende eller tror sig vara beroende.
(K) – Kvinnomöte – Detta möte är främst till för kvinnor.
(M) – Mansmöte – Detta möte är främst till för Män.
(HBT) – Detta möte är främst avsett för HBTQ-personer.
(DF) – Djurfritt – Djur ej tillåtet.
(BF) – Barnfritt – Inga barn på detta möte.
(H) – Tillgänglighetsanpassat – Lokalen är tillgänglig med rullstol.
(ENG) – Mötet hålls på engelska.
(PER) – Mötet hålls på persiska
(WEBB) – Möte på internet.

Vad är Anonyma
Narkomaners program?

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria.

Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda. Vi föreslår att du har ett öppet sinne och ger dig själv en chans.

Vårt program är en uppsättning principer skrivna så enkelt att vi kan följa dem i vårt dagliga liv. Det viktigaste med dem är att de fungerar.