En introduktion till Anonyma Narkomaner möten (förkortat NA-möten)

Om du planerar att gå på ett Anonyma Narkomaner möte för första gången kan det vara skönt att veta vad du kan vänta dig. Informationen här är till för att ge dig en förståelse av vad som sker på våra möten. Orden vi använder och sättet vi handlar på kan kännas ovana till en början, men den här informationen kan förhoppningsvis hjälpa dig att få ut det mesta möjliga av ditt första NA-möte. Om du kommer tidigt, stannar kvar efter mötet och ställer en massa frågor före och efter mötet kan du troligen få ut det mesta möjliga från varje möte du går på.

Människor har alla möjliga skäl för att gå på NA-möten, men syftet med varje möte är att ge NA-medlemmar en plats att dela sitt tillfrisknande med andra beroende. Om du inte är en beroende, leta efter ett öppet möte som välkomnar icke-beroende.
Du behöver inte vara drogfri när du kommer hit, men efter ditt första möte föreslår vi att du fortsätter att komma tillbaka och kommer drogfri. Du behöver inte vänta på en överdos eller en fängelsedom för att få hjälp av NA, inte heller är beroendet ett hopplöst tillstånd som det inte går att tillfriskna från. På många ställen kramas NA-medlemmar ofta. På andra håll skakar medlemmar hand istället. Du kan välja att avstå från en kram.

NA-litteratur är också en mycket bra källa till information om vårt program. Vår Basic Text, Narcotics Anonymous, eller våra informationspamfletter är ett bra ställe att börja. Vissa grupper säljer litteratur till självkostnadspris. Det mesta av vår litteratur finns också tillgänglig att köpa på Webbshoppen

Följande är lite allmän information som är giltig för de flesta NA-möten

 • Vi bryr oss inte om olika sorter eller mängder av droger: vi fokuserar på de sätt beroende och tillfrisknande påverkar våra liv.
 • NA-möten är inte lektioner eller gruppterapisessioner. Vi lär inte ut läxor och tillhandahåller inte rådgivning. Vi delar helt enkelt våra personliga erfarenheter och tankar om beroende och tillfrisknande med varandra.
 • Möten hålls ofta i kyrkor, behandlingshem eller andra inrättningar eftersom dessa platser brukar ha överkomliga hyror, vara tillgängliga eller lätta att hitta. NA är inte del av eller kopplat till någon annan grupp, organisation eller institution.
 • För att respektera anonymiteten hos alla våra medlemmar ber vi dem som deltar på våra möten att inte tala om vilka våra medlemmar är eller vad de delar om på möten.
 • NA har inga inträdes- eller medlemsavgifter. Våra medlemmar ger frivilliga bidrag på möten för att stödja gruppen och andra ansträngningar att föra vårt budskap vidare. Icke-beroende ombes att inte bidra så att NA kan förbli helt självförsörjande.

Här är några saker du kan förvänta dig att se eller uppleva på våra möten

 • Möten är oftast diskussions- eller talarmöten. Diskussionsmöten ger medlemmarna tillfälle att i tur och ordning dela med sig. Talarmöten ger en eller flera medlemmar tillfälle att dela under en lite längre tid.
 • Besökare och nykomlingar ombes vanligen att de presenterar sig med sitt förnamn. Nykomlingar välkomnas vanligen med en handskakning eller en kram och en ”välkommen”-nyckelring.
 • På de flesta ställen har medlemmar för vana att samlas i en cirkel och avsluta mötet med en kort bön eller NA-text.
 • Grupper kryssar för eller skriver ofta på närvarokort eller rättsintyg av hövlighet mot dem som ber om det, men en del grupper och medlemmar väljer att inte göra det. Om det behövs en signatur är det bäst att fråga hur gruppen valt att hantera sådant innan mötet börjar.
 • De flesta grupper tillhandahåller möteslistor över andra möten i distriktet.

Några bra NA-termer att känna till

 • Beroende – en person som identifierar sig som beroende
 • Basic Text – boken som innehåller våra kärntankar och heter Anonyma Narkomaner.
 • Drogfri – avhållsam från droger (inkluderar inte föreskriven medicin).
 • Grupp – medlemmar som håller ett eller flera regelbundet tidsbestämda möten.
 • Högre makt – vilken kärleksfull kraft som helst som hjälper en medlem att förbli drogfri och söka tillfrisknande.
 • Pamfletter – informationstexter om NA.
 • Nykomling – ny medlem i NA.
 • Återfall – när en svacka i tillfrisknande resulterar i en kort eller lång återgång till droganvändande.
 • Dela – erbjuda personliga tankar och erfarenhet av beroende och tillfrisknande.
 • Sponsor – erfaren medlem som ger vägledning och stöd till andra medlemmar.
 • Betrodda tjänare – medlemmar som har åtagit sig servicefunktioner i NA.

Om att dela med sig

 • NA förlitar sig på ”det terapeutiska värdet av att en beroende hjälper en annan”. Icke-medlemmar ombes vanligen att inte dela på möten.
 • Medlemmar ombes vanligen att bara dela med sig en gång per möte och tänka på mötestiden. Många möten ber medlemmar att begränsa sina delningar till fem minuter eller mindre.
 • Medlemmar uppmuntras också att dela sin egen erfarenhet istället för att kommentera andras delningar. Individer kan samtala före och efter mötet.
 • Medlemmar ombes att undvika att dela om utförliga detaljer och beskrivningar av droger och användande på möten och istället fokusera på hur beroende och tillfrisknande påverkar oss.
 • Nykomlingar uppmuntras i allmänhet att fokusera på att lyssna, men de får gärna dela när ordet är fritt om de känner ett behov av det.
 • Nykomlingar uppmuntras också att lyssna noga efter erfarna medlemmar de kan relatera till. Dessa medlemmar kanske kan bli bra sponsorer eller erbjuda annan vägledning och stöd.

Några sätt som vi använder oss av för att få alla att känna sig välkomna i NA

 • En del möten har en kort paus så att medlemmar kan prata, hämta fika, gå på toa eller röka. På möten utan paus väntar vi tills mötet är över.
 • Vi tillåter inga droger eller drogtillbehör på några NA-möten.
 • Vi avråder starkt från allt ofredande, hotfullt eller störande beteende före, under och efter våra möten. Det inkluderar ovälkomna sexuella, romantiska eller religiösa förslag. Våra möten är till för att dela NA-tillfrisknande. Om du känner dig ofredad eller hotad, tala med gruppens sekreterare eller en annan betrodd tjänare.
 • Vi ber dem som kommer lite senare att snabbt hitta en sittplats och undvika att störa andra.
 • Vi avråder från konversationer under mötet. Även om man viskar är det störande för andra.
 • Telefonsamtal och sms stör också andra. Vi ber medlemmar att stänga av eller tysta sina telefoner och annan elektronisk utrustning under mötet.
 • På många platser är kramar det vanliga sättet att hälsa på i NA. Om det inte känns bekvämt för dig, var inte rädd för att säga det. De flesta medlemmar kommer att förstå.

Våra möten skiljer sig mycket i storlek och stil. En del är små och intima, andra är stora och högljudda. Vanorna och begreppen som används på våra möten varierar också mycket från ett ställe till ett annat. Men det viktigaste är att våra möten är ställen där vi delar med oss av vår erfarenhet, styrka och hopp. Om du är en beroende, fortsätt kom tillbaka till våra möten och ta del i vårt tillfrisknande!