Välkommen till NA | Anonyma Narkomaner Sverige | Na Sverige

VÄLKOMMEN TILL ANONYMA NARKOMANER

Den här texten skrevs för att besvara några av dina frågor som rör Anonyma Narkomaners program. Vårt budskap är mycket enkelt: Vi har funnit ett sätt att leva utan att använda droger och vi delar gärna med oss till vem som helst för vilken droger är ett problem.

VÄLKOMMEN TILL DITT FÖRSTA NA-MÖTE

NA erbjuder beroende ett sätt att leva drogfritt. Om du inte är säker på att du är en beroende, bekymra dig inte om det: fortsätt bara att komma till våra möten. Du kommer att få all tid du behöver för att bestämma dig.

Om du är som många av oss när vi kom till vårt första NA-möte, är du kanske nervös och tror att alla på mötet kollar in dig. I så fall är du inte den enda.
Många av oss har känt på samma sätt. Det har sagts: om du har fjärilar i magen så är du förmodligen på rätt ställe. Vi säger ofta att ingen kommer genom NA:s dörrar av misstag. Folk som inte är beroende tillbringar inte sin tid med att undra över om de är beroende. De tänker inte ens på det. Om du undrar ifall du är en beroende eller inte, så kanske du är en.

Ge dig bara tid att lyssna när vi delar med oss om hur det varit för oss. Du kanske får höra något som låter bekant för dig. Det gör detsamma ifall du har eller inte har använt samma drog som andra nämner. Det är inte viktigt vilka droger du använde, du är välkommen hit om du vill sluta använda.
De flesta beroende känner mycket likartat och det är genom att koncentrera oss på våra likheter snarare än på våra olikheter, som vi kan hjälpa varandra.

Det enda sättet att inte återgå till aktivt beroende är att inte ta den där första drogen. Det naturligaste för en beroende är att använda droger. För att de flesta av oss ska kunna avstå från att använda stämnings- och sinnesförändrande kemikalier, måste vi genomgå drastiska förändringar fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

NA:s tolv steg erbjuder oss ett sätt att förändras. Som någon sade: ”Du kanske kan bli drogfri genom att enbart gå på möten. Men om du vill förbli drogfri och uppleva tillfrisknande, då behöver du tillämpa de tolv stegen”. Det är mer än vi kan göra ensamma. I NA:s gemenskap stöder vi varandra i våra ansträngningar att lära oss, och att tillämpa ett nytt sätt att leva som håller oss friska och drogfria.

Välkommen!
Vi är glada över att du har tagit dig hit och vi hoppas att du bestämmer dig för att stanna. Det är viktigt för dig att känna till, att du kommer att höra Gud nämnas på NAmöten. Vad vi menar är en kraft starkare än vi själva, som gör det omöjliga möjligt. Vi hittade den kraften här i NA, i programmet, på mötena och i människorna. Det här är den andliga
principen som har fungerat för oss så att vi kan leva drogfria en dag i taget, och närhelst en dag är för länge, fem minuter i taget. Tillsammans kan vi göra det vi inte kunde göra ensamma. Vi inbjuder dig att använda vår styrka och vårt hopp tills du själv hittat något av det.

Det kommer en dag när också du kanske vill dela med dig till någon av det som så generöst givits till dig.