Hem » Om NA

KONTAKTA OSS

0771-138000

Vardag 18.00-21.00
Helger 17.00-21.00

Maila oss

Öppet alla dagar året runt.
Det är beroende som svarar

Anonyma Narkomaners Program

Vem som helst som vill sluta använda droger kan bli medlem i Anonyma Narkomaner. Medlemskap är inte begränsat till beroende som använder någon särskild drog. De som känner att de kanske har problem med droger, lagliga eller olagliga, inklusive alkohol, är välkomna i NA. Tillfrisknandet i NA inriktar sig på beroendeproblemet, inte på någon särskild drog.

Anonymitet

Den grundläggande utgångspunkten i anonymitet gör det möjligt för en beroende att närvara på möten utan rädsla för juridiska eller sociala följder. Detta är ett viktigt övervägande för en beroende som tänker gå på ett möte för första gången. Anonymiteten ger också en atmosfär av jämlikhet på möten. Den bidrar till att försäkra att ingen individs personlighet eller bakgrund bedöms som viktigare än budskapet om tillfrisknande inom NA.

UTDRAG UR VITA BOKEN

Vem är en beroende?

De flesta av oss behöver inte fundera särskilt länge på den frågan. VI VET! Hela vårt liv och tänkande kretsade kring droger i en eller annan form – hur vi skulle få tag på och använda dem samt finna sätt och medel att skaffa mer. Vi levde för att använda och använde för att leva. En beroende är helt enkelt en man eller kvinna vars liv kontrolleras av droger. Vi är människor som är i klorna på en pågående och fortskridande sjukdom, som alltid slutar på samma sätt: fängelser, institutioner och död.

Vad är Anonyma Narkomaners program?

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda. Vi föreslår att du har ett öppet sinne och ger dig själv en chans. Vårt program är en uppsättning principer skrivna så enkelt att vi kan följa dem i vårt dagliga liv.

Det viktigaste med dem är att de fungerar. Det finns inga förbehåll förknippade med NA. Vi är inte bundna till några andra organisationer, vi har inga inträdes- eller medlemsavgifter, inga löften att skriva under, inget man måste lova någon annan. Vi är inte anknutna till några politiska eller religiösa grupper eller lagövervakande instanser och vi står aldrig under någon uppsikt. Vem som helst kan ansluta sig till oss oavsett ålder, ras, sexuell identitet, tro, religion eller avsaknad av religion. Vi är inte intresserade av vad eller hur mycket du använde eller vilka dina kontakter var, vad du gjort i det förflutna, vad du har eller inte har, utan bara av vad du vill göra åt ditt problem och hur vi kan hjälpa till.

Nykomlingen är den viktigaste personen på varje möte, för vi kan bara behålla det vi har genom att ge bort det. Av våra gruppers erfarenheter har vi lärt oss att de som fortsätter komma till våra möten regelbundet förblir drogfria.

Varför är vi här?

Innan vi kom till NA:s gemenskap kunde vi inte hantera våra egna liv. Vi kunde inte leva och glädja oss åt livet som andra människor gör. Vi måste ha något annorlunda och vi trodde att vi hade funnit det i droger. Vi satte användningen av dessa före våra familjers, fruars, äkta mäns och våra barns välfärd. Vi måste ha droger till varje pris. Vi tillfogade många människor stor skada, men mest av allt skadade vi oss själva. Genom vår oförmåga att ta personligt ansvar skapade vi i själva verket våra egna problem. Vi verkade oförmögna att möta livet på dess egna villkor.

De flesta av oss insåg att vi i vårt beroende långsamt begick självmord, men beroendet är en så slug fiende till livet att vi hade förlorat förmågan att göra något åt det. Många av oss hamnade i fängelse eller sökte medicinsk, religiös eller psykiatrisk hjälp. Ingen av dessa metoder var tillräcklig för oss. år sjukdom kom alltid upp till ytan igen eller fortsatte att utvecklas tills vi i förtvivlan sökte hjälp hos varandra i Anonyma Narkomaner.

Efter att ha kommit till NA insåg vi att vi var sjuka människor. Vi led av en sjukdom som inte har något känt botemedel. Den kan dock hejdas i ett visst skede och tillfrisknande är sedan möjligt.

DITT FÖRSTA NA-MÖTE

Den här texten skrevs för att besvara några av dina frågor som rör Anonyma Narkomaners program. Vårt budskap är mycket enkelt: Vi har funnit ett sätt att leva utan att använda droger och vi delar gärna med oss till vem som helst för vilken droger är ett problem.

Välkommen

NA erbjuder beroende ett sätt att leva drogfritt. Om du inte är säker på att du är en beroende, bekymra dig inte om det: fortsätt bara att komma till våra möten. Du kommer att få all tid du behöver för att bestämma dig.

Om du är som många av oss när vi kom till vårt första NA-möte, är du kanske nervös och tror att alla på mötet kollar in dig. I så fall är du inte den enda.
Många av oss har känt på samma sätt. Det har sagts: om du har fjärilar i magen så är du förmodligen på rätt ställe. Vi säger ofta att ingen kommer genom NA:s dörrar av misstag. Folk som inte är beroende tillbringar inte sin tid med att undra över om de är beroende. De tänker inte ens på det. Om du undrar ifall du är en beroende eller inte, så kanske du är en.

Ge dig bara tid att lyssna när vi delar med oss om hur det varit för oss. Du kanske får höra något som låter bekant för dig. Det gör detsamma ifall du har eller inte har använt samma drog som andra nämner. Det är inte viktigt vilka droger du använde, du är välkommen hit om du vill sluta använda.
De flesta beroende känner mycket likartat och det är genom att koncentrera oss på våra likheter snarare än på våra olikheter, som vi kan hjälpa varandra.

Det enda sättet att inte återgå till aktivt beroende är att inte ta den där första drogen. Det naturligaste för en beroende är att använda droger. För att de flesta av oss ska kunna avstå från att använda stämnings- och sinnesförändrande kemikalier, måste vi genomgå drastiska förändringar fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

NA:s tolv steg erbjuder oss ett sätt att förändras. Som någon sade: ”Du kanske kan bli drogfri genom att enbart gå på möten. Men om du vill förbli drogfri och uppleva tillfrisknande, då behöver du tillämpa de tolv stegen”. Det är mer än vi kan göra ensamma. I NA:s gemenskap stöder vi varandra i våra ansträngningar att lära oss, och att tillämpa ett nytt sätt att leva som håller oss friska och drogfria.

Välkommen Vi är glada över att du har tagit dig hit och vi hoppas att du bestämmer dig för att stanna. Det är viktigt för dig att känna till, att du kommer att höra Gud nämnas på NAmöten. Vad vi menar är en kraft starkare än vi själva, som gör det omöjliga möjligt. Vi hittade den kraften här i NA, i programmet, på mötena och i människorna. Det här är den andliga
principen som har fungerat för oss så att vi kan leva drogfria en dag i taget, och närhelst en dag är för länge, fem minuter i taget. Tillsammans kan vi göra det vi inte kunde göra ensamma. Vi inbjuder dig att använda vår styrka och vårt hopp tills du själv hittat något av det.

Det kommer en dag när också du kanske vill dela med dig till någon av det som så generöst givits till dig.

TILLFRISKNANDELITTERATUR

På den här sidan har vi samlat alla våra informationspamfletter som ligger till grund för vårt tillfrisknande i beroendesjukdomen. Dessa informationspamfletter finns ofta att få gratis på många gruppers möten.
Denna litteratur är i PDF-format och öppnas i ett nytt fönster.

Läskort för grupper

Läskorten som finns här nedan läses på de flesta av våra möten. Alla grupper läser dock inte allihop och ordningen kan variera. Många av oss har funnit att orden och meningarna som vi hör så ofta sätter sig i minnet och hjälper oss att hantera vardagens med- och motgångar.

Informationsamfletter (IP)

Informationen i pamfletterna nedan är hämtad antingen från vår bok ”Basic Text” eller skriven speciellt för ändamålet och har godkänts av alla grupper på världsservicekonferensen som hålls vartannat år.

ATT TA EN DAG I TAGET

BARA FÖR IDAG ska jag tänka på mitt tillfrisknande, leva och glädjas åt livet utan att använda droger.

BARA FÖR IDAG ska jag ha tillit till någon i NA som tror på mig och vill hjälpa mig i mitt tillfrisknande.

BARA FÖR IDAG ska jag ha ett program. Jag ska försöka följa det efter bästa förmåga.

BARA FÖR IDAG ska jag genom NA försöka få ett bättre perspektiv på mitt liv.

BARA FÖR IDAG ska jag vara orädd. Mina tankar ska vara hos mina nya vänner, människor som inte använder och har funnit ett nytt sätt att leva. Så länge jag följer den vägen har jag inget att vara rädd för.